Алтернатива Скопје Чита

БЛАЖЕ КОНЕСКИ – МОЛИТВА

Сподели:

к1

Молитва

Спаси ме Боже, од болните луѓе
што се накажани,
та не се криви,
нивната злоба умерено суди ја,
самите од неа одвај се живи.

Тие се мислаи и повикани да водат
како Мојсија и другите пророци,
а самите не можат да се ослободат
и влечат по себе ситни пороци.

Дај Господе, што помалку очите да
им ги бодам,
штом тие лево ќе фатат,
јас десно да одам.

Сподели: