Јаневски го презентираше Стратешкиот план за работа на АППТ за 2024

Сподели

 

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, д-р Љупчо Јаневски, денеска го презентираше Стратешкиот план за работа за 2024 година. Настанот се одржа во Клубот на пратениците и беше израз на големото залагодарување кон трудот и ангажманот кој го посветува АППТ во нашата држава.
 
“Стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за наредната година е резултат од соработка и синхронизација на целиот тим. Ова планирање се одвива во согласност со стратешките насоки на Светската туристичка организација (UNWTO), што го поддржува нашиот придонес во глобалната туристичка сцена.
 
 
 
 
Стратешкиот план за 2024 година се фокусира на развојот на клучни сегменти во туризмот. Преку иновативни туристички производи, ќе го засилиме културниот туризам, еко туризмот, руралниот туризам и ено-гастро туризмот. Нашата визија е да го претставиме потенцијалот на Северна Македонија како туристичка дестинација ширум светот.
 
Исто така, ја имаме визијата за реорганизација на нашата институција, со цел да бидеме сè уште поефективни и влијателни во нашата работа. Нашата мисија е да бидеме главни промотори на туристичката понуда на Република Северна Македонија и двигатели на сите клучни процеси во оваа област”, изјави Јаневски.