Официјална потврда на МНР за преживеаните патници

Сподели

 

Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија доби официјална потврда од надлежните институции на Република Бугарија за седум повредени патници во автобуската несреќа на автопатот “Струма”, близу Софија.
 
Подолу го споделуваме списокот на повредените патници, кои се наоѓаат во добра здравствена состојба, и во моментов се хоспитализирани во софиската државна болница “Пирогов”.
 
1. Ебип Пајазитовски (24.09.1972), државјанин на Северна Македонија
2. Ѓула Јашаровска (16.06.1972), државјанин на Северна Македонија
3. Зулејха Јашаровска (12.05.2005), државјанин на Северна Македонија
4. Минир Јашаровски (06.01.1971), државјанин на Северна Македонија
5. Медина Љутвиј (21.05.1996), државјанин на Северна Македонија
6. Љуљзим Сулејмани (04.05.1995), државјанин на Србија
7. Орхан Алити (12.04.1976), државјанин на Белгија.
 
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka marrë konfirmim zyrtar nga institucionet kompetente të Republikës së Bullgarisë për shtatë udhëtarët e lënduar në fatkeqësinë rrugore në magjistralen “Struma” afër Sofjes.
Më poshtë keni listën e udhëtarëve të lënduar, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore, dhe për momentin janë të shtruar në Spitalin shtetëror të Sofjes, “Pirogov”.
1. Ebip Pajazitovski (24.09.1972), shtetas i Maqedonisë së Veriut
2. Gjula Jasharovska (16.06.1972), shtetas i Maqedonisë së Veriut
3. Zulejha Jasharovska (12.05.2005), shtetas i Maqedonisë së Veriut
4. Мinir Jasharovski (06.01.1971), shtetas i Maqedonisë së Veriut
5. Medina Lutvij (21.05.1996), shtetas i Maqedonisë së Veriut
6. Lulzim Sulejmani (04.05.1995), shtetas i Serbisë