Општина Центар започна со пролетна дератизација

Сподели

 

Општина Центар започна со редовна пролетна дератизација на цела територија.Во наредните две недели ќе бидат опфатени и дератизирани две илјади шахти, со цел уништување на штетни глодари, инсекти и превенција од заразни болести.

Дератизација во Општина Центар се врши два пати годишно во пролетниот и во есенскиот период и ова е една од општите мерки што Општината ги презема за заштита на населението од заразни болести.

Општина Центар ги известува граѓаните дека препаратот што се користи за дератизацијата е селективен, од сертифициран производител и ја третира популацијата на глодарите. Издаден е со одобрение од Министерство за здравство на Република Северна Македонија, за употреба во јавната хигиена и не претставува опасност за останатиот животински свет.