ПХВ недела: Промоција на мир, толеранција, соживот и ненесилство

Сподели

 

Секоја година од 21 до 27 септември се одбележува ПХВ неделата која има за цел промоција на мир, толеранција, соживот и ненесилство.

Оваа година ќе се организира трибина на која ќе се зборува за булингот, за насилството во училиштето, видиливо и скриено и ќе се стави акцент на постоење на истото и начините на кои може да се превенира, стопира и изолира.

На трибината ќе се вклучат ученици, родители, наставници и училишени психолози!

На трибината ќе бидат прикажани кратките филмчиња изработени од страна на волонтерите од ПХВ циклус 2023 година.