Вести Македонија

Профитабилноста на банките, една од клучните за намалување на нефункционалните кредити

Сподели:

narodna-banka-860x576

Профитабилноста на банките, порастот на кредитите кај претпријатијата, односно кај домаќинствата и порастот на домашниот бруто-производ придонесуваат за намалување на нефункционалните кредити.

Ова го покажуваат резултатите од истражувањето на тема „Детерминанти на структурата на капиталот на корпоративниот сектор: случајот на македонската економија со панел-податоци“ од авторката Билјана Јовановиќ, во рамките на Клубот на истражувачи на Народна банка.

– Од друга страна, порастот на солвентноста на банките и на невработеноста се поврзуваат и со порастот на нефункционалните кредити. Инфлацијата предизвикува намалување на нефункционалните кредити, но исклучиво во случајот на домаќинствата. Фактор што значително придонел за зголемување на нивото на нефункционалните кредити, кај претпријатијата и домаќинствата, е и глобалната финансиска криза – се вели во истражувањњето.

Авторот заклучува дека монетарната власт, во својство на регулатор, има голема улога во тоа управување преку обезбедување стабилен и здрав банкарски систем и насочување на банките кон подобро управување со ризикот.

http://meta.mk/profitabilnosta-na-bankite-edna-od-kluchnite-za-namaluvane-na-nefunktsionalnite-krediti/

Сподели: