Алтернатива Вести Македонија Настани

СмартАп го прослави својот осми роденден!

Сподели:

 

 

 

На 15ти јули прославивме осум години успешна соработка, наздравивме за сите досегашни достигнувања од тука, па се до веселената. Оваа година роденденот на нашата организација имаше и свое тематско прославување! Во име на големите цели кои ги поставуваме како и амбициозните доживувања кои не отсликуваат како организација овој роденден го одбележавме со тематика: СмартАп во вселената!

 

 

СмартАп во вселената!

Соодветно на тематиката секој од нашите колеги доби свој аватар, астронаут илустриран соодветно на нивниот стил и интереси. Додека пак за нашите основачи и членови на бордот: Александар Лазовски, Софија Богева и Николчо Гошев подготвивме интересен квиз со прашања поврзани со историјата на нашата ораганизација. Погледнете дел од атмосферата:

 

 

Низ нашата осум годишна работа како Лабораторија за социјални иновации работевме на проекти кои се од суштинско значење за нашето општество. Еден од нив е и градење на првиот Центар за иновации на Град Скопје – Скопје Лаб. Преку креирањето на Скопје Лаб имавме за цел да го поттикнеме ко-дизајнирањето и ко-креирањето со и за граѓаните, за да се развијат услуги, проекти и политики кои ќе придонесат кон општото добро во нашите заедници.

 

 

Денес нашиот тим активно работи на креирање тренинзи и повеќе типови на работилници со цел поттикнување на иновациите во јавниот сектор. Во овој билтен ќе ве запознаеме со тоа што опфаќаат тренинзите за иновации во јавен сектор и кои се нивните придобивки.

 

Тренинзи за „Иновации во јавниот сектор“

1.Која е целта на тренинзите за иновации во јавен сектор?

Главната цел на ваквиот тип на тренинзи е развивањето на вештините и компетенциите на вработените во јавната администрација. Овие тренинзи се најуспешни кога вклучуваат различни институции и сектори. Тренинзите во најголем дел опфаќаат претставувње на методологии и алатки за иновирање со фокус на корисникот и начинот на реализирање на услугата. Важен дел од овие тренинзи е тимската работа и тимскиот дух кои играат клучна улога, не само во спроведувањето на тренинзите, туку и во самиот процес на иновирање.

2.Кој е нашиот пристап и што опфаќаат тренинзите?

Најчесто тренинзите опфаќаат теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел го опфаќа презенитањето и објаснувањето на методологијата и алатките кои ќе се користат за време на тренигот. Нашиот тим овие тренизи ги спроведува користејќи ја Design Thinking методологијата, а алатките се избираат во зависност од учесниците на тренингот и нивните потреби. Практичниот дел најчесто опфаќа работа на предизвик што учеснциите самите ќе го идентификуваат. Од исклучително значење е предизвикот кој го обработуваат да биде релевантен за нив и нивната работа. Токму затоа ги поттикнуваме да ги идентификуваат проблемите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат и за истите да дадат свои предлог решенија. Практичниот дел се базира на тимска соработка и меѓусебна поддршка при креирањето на предлог решенија.

3.Кои се придобивките од овие тренинзи?

Една од главните придобивки од овие тренизи е запознавањето со поинаков пристап кон работата. Пристап кој вклучува методи и алатки за иновирање во јавниот сектор, било тоа да се мали чекори што било кој може да ги преземе или пак суштинска трансформација во начинот на работа. Детектирањето на проблеми и предизвици како и соочувањето со истите е уште една придобивка, која значајно влијае врз понатамошната работа на учесниците. На листата од придобивки ја имаме и можноста за меѓусекторска соработка како и соработка со претставници од повеќе институции вклучени во самите процеси кои се обработуваат. Влијанието на сите овие продобивки понатаму придонесува кон значајни промени при квалитетот на услугите како и ефикасноста во работата.

Веруваме дека иновациите во јавниот сектор се можни и неопходни и истите вијаат врз подобрувањето на јавните услуги, но и на општеството во целина. Токму затоа активно работиме на креирање на тренинзи, работилници и програми кои имаат за цел да помогнат во развојот на иновациите во јавниот сектор, во нашата држава и пошироко.

 

Сподели: