Вести Македонија Ударни вести

Општина Центар со субвенции до 30% за реконструкција на постојни кровови и лифтови

  Општина Центар го објави Јавниот повик за финансиска поддршка за поправка и санација на постојни кровни конструкции и постојни лифтови во станбени згради на подрачјето на општината. Јавниот повик се однесува за поправка на лифт за кој со технички преглед, извршен од овластено акредитирано независно правно лице, е утврдено дека е технички неисправен и/или […]

Вести Македонија Ударни вести

Општина Центар ќе поправа и санира 13 кровови и 12 лифтови

  Врз основа на Програмата за комунални дејности на Општина Центар за 2020 година, донесена од страна на Советот на Општина Центар, општината трета година по ред објави јавен повик за финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови на станбени згради. Во изминатите три години со проектот за поправка […]