Вести Македонија Ударни вести

Зелени налепници за сите енергетско-ефикасни јавни објекти во Општина Карпош

  Преку доделување на зелени налепници на сите јавни објекти под надлежност на општина Карпош (детски градинки, основни училишта и административни објекти), локалната самоуправа ќе спроведе мапирање на сите јавни установи кои користат обновливи извори на енергија (ОИЕ). Во урбаното јадро на Карпош повеќе нема јавна институција која се грее на нееколошки начин (фосилни горива). […]