Вести Македонија Ударни вести

Промовирани Националните црвени листи на габи и цицачи од европско значење

  Министерството за животна средина и просторно плaнирање ги промовираше Национални Црвени листи за габи и за пет селектирани видови на цицачи и Каталогот на типови живеалишта од европско значење – Националните Црвени листи за габи и за пет селектирани видови на цицачи (рис, мечка, видра, волк и шакал), како и Каталогот на живеалишта од […]