Вести Македонија Ударни вести

Кои хотели ќе може да ги искористите ако имате ваучер за одмор

  Министерството за економија ја објави листата на хотели каде граѓаните ќе може да ги искористат своите ваучери за одмор. Оваа мерка е во рамки на Програмата за домашен туризам за работници со ниски приходи 2021 и предвидува издавање на потврди-ваучери за туризам во вредност од 12.000 денари за лица со ниски примања за да […]

Вести Македонија Ударни вести

Оштина Охрид изготви нова Стратегија за развој на туризмот за периодот од 2020 до 2025 година

  Како дел од Програмата за развој на туризмот, Оштина Охрид изготви нова Стратегија за развој на туризмот за периодот од 2020 до 2025 година. Стратегијата е изработена од страна на стручни научни работници од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, согласно условите на Јавниот повик за изработка на овој стратешки документ, кој беше […]

Вести Став

ТУРИСТИЧКИОТ БРЕНД КАКО ИДЕНТИТЕТ – Љупчо ЈАНЕВСКИ

Брендирањето на туристичките дестинации преставува еден од клучните елементи за постигнување на конкурентска предност во изборот на дестинација од туристите на сѐ поконкурентниот светски туристички пазар.  Холистичкиот пристап во брендирањето на туристичката дестинација е голем предизвик за сите учесници во овој процес. Брендирањето преставува инструмент со што се зголемува потенцијалот, вредноста на економијата и  позитивниот […]