Categories: Вести, Став

ТУРИСТИЧКИОТ БРЕНД КАКО ИДЕНТИТЕТ – Љупчо ЈАНЕВСКИ

Брендирањето на туристичките дестинации преставува еден од клучните елементи за постигнување на конкурентска предност во изборот на дестинација од туристите…

Повеќе