Алтернатива Настани

„Нова Македонија“ распишува конкурс за краток расказ

  „Нова Македонија“ распишува конкурс за краток расказ. Целта е да се поттикне продукцијата на краткиот расказ како форма што е многу популарна, современа и широко прифатена од читателската публика и која има длабоки корени во македонската раскажувачка традиција. Пропозиции: – расказите да не бидат подолги од 100 реда (три страници со новинарски проред или […]