Вести Македонија Ударни вести

Потпишан договор за соработка за заштита на сведоци помеѓу МВР и Меѓународниот Кривичен Суд

  “Потпишувањето на Договорот за соработка во областа на заштита на сведоци  помеѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Меѓународниот Кривичен Суд претставува продолжување на чинот на поддршка на Судот во борбата против најтешките форми на кривични дела. Дотолку повеќе што Република Северна Македонија го има потпишано Римскиот Статут во 1998 година […]