Вести Македонија Став Ударни вести

Како до поефикасни услуги на администрацијата?

  Еден од елементите на добра, реформирана администрација прифатен од ОЕЦД и ЕУ е и прашањето за испораките на услугите кон граѓаните и правните лица, бизнисот, т.е. изградба на администрација насочена кон потребите на граѓаните, што ќе нуди лесно достапни услуги. Ова, меѓу другото,  се посочува во Извештајот на „Метаморфозис“ за реформите во јавната администрација насловен како: „Администрирањето“ со администрацијата – […]

Вести Македонија Топ теми Ударни вести

Со новиот Предлог-Закон администрацијата во петок ќе работи само 4 часа

  Новиот предлог-закон за административните службеници предвидува вработените во администрацијата секој петок да работат со скратено работно време. Во предлогот се наведува: „Полното работно време на административните службеници изнесува 36 часа неделно, односно осум часа дневно од понеделник до четврток и 4 часа дневно во петок, доколку со закон и/или колективен договор поинаку не е […]