Алтернатива Настани

Играна претстава “ЦВЕТНАТА УЛИЦА” во Театар за деца и младинци

  “Цветната улица” е претстава финансирана од страна на Делегацијата на Европската Унија. Врз основа на брошурите за подигање на еколошката свест кај најмладите, кои Европската Унија ги има публикувано, ангажиран беше комплетен авторски тим кој овие брошури ги претвори во впечатлива еко-претстава за најмалите деца.   Режисерката Наташа Поплавска создавајќи актерска екипа, која како […]