Алтернатива Настани

МЛЕКО 2022: Како да го „биеме“ млекото?

  Традиционално, нашите мајстори и мандраџии го „биеле“ млекото за да добијат биено сирење-производ со кој сите се насладуваме и се гордееме. Но, како денес да се произведе вистинско сирење со препознатливиот вкус, а тоа да биде исплатливо и достапно за секого? Преку примерот на автентичното биено сирење кое ја отсликува нашата традиција и историја, […]