Вести Македонија Став Ударни вести

МЗД: Анти-дискриминацијата како клучна област во која е потребно унапредување

  Заклучни согледувања на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации: Анти-дискриминацијата како клучна област во која е потребно унапредување Комитетот за правата на детето ги објави завршните согледувања за Република Северна Македонија. Мрежата за заштита од дискриминација имаше доставено два извештаи во сенка во областа на дискриминација, со особен фокус на дискриминација на деца со попреченост, Роми и ЛГБТИ млади и учествуваше […]