Categories: Алтернатива, Вести, Македонија, Настани

Награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ 2022 за Александар Трајковски и Лаура Папранику-Бејтула

  Публицистот Александар Трајковски за остварување во областа на публицистиката и новинарката Лаура Папранику-Бејтула, за остварувања во областа на новинарството…

Повеќе