Вести Македонија

Водата во Скопје безбедна за пиење

  Водата за пиење во Скопје е безбедна покажуваат резултатите од направените физичко-хемиски и микробиолошки испитувања од 47 мерни места во градот. Секторот за санитарна контрола во периодот од 10 до 15 април зема 191 примероци за физичко-хемиска и 191 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 47 мерни места во Градот Скопје. […]