Алтернатива Настани

Улична поезија “Без омраза и без граници” на Јане Теохаревски

  Aкционизмот “Без омраза и без граници” повикува на распознавање на феноменот на омразата, како една реалност на денешнината. Една од вредностите на светлината  како метафора (“Осветли го градот преку тебе”, слоганот на Темишвар 2023), се однесува и на енергијата и креативната сила испратена од овој годинешен европски град на културата кон сиот свет, во […]