Вести Македонија Ударни вести

Водич и прирачник за оцена на влијанието во контекст на светското наследство

  Водичот и прирачникот за оцена на влијанието во контекст на светското наследство, објавен во 2022 година е преведен на македонски јазик од страна на Регионалното биро на УНЕСКО за наука и култура во Европа со седиште во Венеција, Италија, Центарот за светско наследство на УНЕСКО, Меѓународниот центар за изучување на заштитата и реставрацијата на […]

Вести Македонија Ударни вести

Промовиран Водич за лица со попреченост при посета на музеите

  По повод 3. декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост, во Музејот на Македонија беше промовиран првиот прирачник наменет за вработените во музеите „Водич за лица со попреченост при посета на музеите“, напишан од Емилија Георгиева и Сузана Марковска. Прирачникот ќе им овозможи на сите вработени во музеите стекнување на основни информации на лицата […]