Трајна изложба на документи и фотографии за „Македониумот“ во Крушево

Сподели

 

Во „Македониумот“ во Крушево е отворена изложба од над 100 фотографии и документи за изградбата и растежот на еден од најголемите споменици за 2 Август, Денот на Илинденското востание.

Според приредувачот на изложбата, Борис Маркоски од Историскиот музеј – Крушево, изложбата е сведоштво за создавањето на „Македониумот“, фазите на изградбата, растежот и неговото значење.

Изложбата на документи и фотографии на осум паноа во „Македониумот“ во Крушево е трајна и може, едукативно, да се претстави во сите градови во земјава.