За чиста и зелена Општина Карпош: Информирај се каде да фрлиш отпад

Сподели

 

Информирајте се како да го одложите комуналниот, кабастиот, електронскиот/електричниот отпад.

На едно место, сите потребни информации за чист Карпош.