Вести Здравје Магазин Македонија

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на имун дефицит, центромерна нестабилност и лицеви аномалии

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози   Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со […]

Вести Здравје Магазин Македонија

Ги запознаваме ретките болести: Бургерова болест

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози     Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме […]

Вести Здравје Магазин Македонија Ударни вести

Ги запознаваме ретките болести: Шимке-имунокоскена дисплазија

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките […]

Вести Здравје Магазин Македонија

„Ги запознаваме ретките болести“: Ди Џорџ синдром

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози   Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со […]

Алтернатива Вести Здравје Магазин Македонија Настани

Ги запознаваме ретките болести: Фамилна хипомагнеземија, хиперкалциурија и нефркалциноза

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози     Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме […]

Алтернатива Здравје Македонија Настани Ударни вести

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на хиперимуноглобулинемија Д

  Ги запознаваме ретките болести – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози   Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со […]

Алтернатива Вести Здравје Македонија Настани

Ги запознаваме ретките болести: Примарна хипероксалурија тип 1

  Ги запознаваме ретките болести – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози     Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме […]

Вести Здравје Магазин Македонија Ударни вести

Ги запознаваме ретките болести: Синдром на Морван

  Ги запознаваме ретките болести – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози   Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со […]

Алтернатива Вести Здравје Магазин Македонија Настани

Ги запознаваме ретките болести: Мелкерсон-Розенталов синдром

  Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките болести. Да ги дознаеме предизвиците и проблемите со кои се соочуваат. Како ја […]

Алтернатива Вести Здравје Македонија Настани

Ретки болести: Алтернирачка хемиплегија во детството

  Ги запознаваме ретките болести 2022 – 28 дена во февруари со 28 ретки дијагнози     Алтернирачка хемиплегија во детството/Alternating hemiplegia of childhood (AHC) MKБ: G 83.9 Преваленца (распространетост): 1/1.000.000 Алтернирачката хемиплегија која се појавува во детството е ретко невро–развојно пореметување кое се карактеризира со повторувачки епизоди на слабост или парализа, при која може да […]