ДОМ: МОДОМ и УРА со заедничка зелена младинска платформа

Сподели

 

Претседателот на Младинската организација на ДОМ Бојан Петровски на регионалната средба на Зелената балканска мрежа која се одржа во Црна Гора ја официјализираше соработката помеѓу МОДОМ и младинската организација на УРА од Црна Гора. Петровски и потпретседателката на Forum mladih URA Лилјана Петковиќ ќе го потпишат меморандумот за соработка  кој предвидува заеднички активности на младите од двете држави.

МОДОМ и УРА ја најавуваат и првата зелена младинска платформа на балканот во која ќе бидат вклучени сите подмладоци на зелените политички партии од цел Балкан со цел заедничко делување и соработка преку која младите од регионот заедно ќе ја водат борбата против климатските промени, борбата за поголемо вклучување на младите во сите процеси на креирање на политики и развој на визијата за зелен и одржлив Балкан.