Државата ќе се задолжи со нови 59,2 милиони евра

Сподели

Euros

Државата денеска планира да се задолжи со 59,2 милиони евра од домашните кредитори преку аукции на шестмесечни и 12 месечни записи, но и на една 10 годишна обврзница.

Утре, треба да се вратат 59,3 милиони евра по основ на доспеани долгови.

Јавниот долг надминува 4 милијарди евра.

Државата ќе се задолжи со нови 59,2 милиони евра