Фотографија на денот: Селото под пазувите на Шара – Орце СТОЈЧЕВСКИ

Сподели
Селото под пазувите на Шара 
Врвот -Кобилица

Фотографија на денот – Орце Стојчевски