Изјави Македонија

Ѓорѓе Иванов

Сподели:

“Јас не бранам криминалци, јас ги штитам интересите на државата.”Ǵorge_Ivanov_2012-04-27

Сподели: