Излезе збирката раскази „Скопје во високата зона“ од Калина Малеска

Сподели

 

Денес од печат излезе збирката раскази „Скопје во високата зона“ од Калина Малеска, како ново издание во популарната едиција „ПРОаЗА“ на издавачката куќа ИЛИ-ИЛИ. Дизајнот на корицата го изработи Марија Смилевска, а излегувањето на книгата финансиски е потпомогнато од Град Скопје.

„Скопје во високата зона“ се состои од раскази кои, низ четири циклуси, сосредоточени на различни визии што временски и просторно се шират во и околу Скопје, истражуваат различни потенцијални начини на постоење и доживување на искуствата, како можност за трансформирање на постоечките перспективи и светогледи. Разнородни по структурата и наративните методи, расказите содржат утописки, дистописки елементи, реинтерпретација на постоечки бајки, лични доживувања, како и слики на специфични моменти од животот.

„Читателот посакува да се нурне во кујната на Калина и да ја пронајде онаа суштествена состојка која го дава неодолливиот вкус на збирката: нејзиниот несомнен урбан сензибилитет, шармантните лингвистички игри и инвентивните раскажувачки експерименти, непретенциозната и спонтана нарација која ги проникнува реалното и фиктивното, постапката на „очуднување“ на стварноста, критичката визура на некои актуелни „теми и дилеми“…“. Лидија Капушевска-Дракулевска

„Малеска создала еден вид скопски прозен „времеплов”, во кој низ фикционална призма читателите можат да ги следат не само трансформациите на урбаниот простор,  ами и промените на навиките, сфаќањата, меѓучовечките односи, менталитетите, вредносните системи и светогледите на скопјани низ вековите.“ Владимир Мартиновски

 

 

Калина Малеска е авторка на три збирки раскази: Недоразбирања (Македонска книга,  1998), Именување на инсектот (Слово, 2008) и Мојот непријател Итар Пејо (Или-Или, 2016), романите Бруно и боите (Слово, 2006) и Призраци со срмени нишки (Слово,  2014), драмата Случка меѓу настани: Хипатија од Александрија (Слово, 2010), книгата за деца Арно ама (Или-Или, 2018) и книжевната студија Облици на моќ во современата книжевност (Или-Или, 2020).

Малеска е професорка по англиска книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, а нејзини статии поврзани за книжевни истражувања се објавени во домашни и меѓународни списанија. Се занимава и со книжевни преводи, а некои од делата што ги превела се: Тристрам Шенди од Лоренс Стерн, раскази од Амброуз Бирс, Волшебникот од Оз од Л. Френк Баум.