Вести Македонија Текстови

Комерцијална банка ги зголеми каматите на кредитите и на денарските штедни влогови

Сподели:

zaz

Комерцијална банка ги зголеми каматите на дел од денарските кредити за население за максимум 0,5 проценти годишно.

– Согласно Договорот за кредит, Банката ќе испрати писмено известување на домашна адреса на корисниците на кредит, кое содржи податоци за извршената промена, висината на каматната стапка и податоци за висината на месечниот ануитет по промената на каматната стапка – информираат од таму.

Истовремено, банката не изврши зголемување на каматните стапки на кредитите за стопанството, како ни на најатрактивните кредитни производи за населението – станбени и потрошувачки кредити, со евро клаузула.

Комерцијална банка ќе ги зголеми каматните стапки на долгорочните денарски штедни влогови (орочени на 12, 24 и 36 месеци) од 0,20 до 0,40 проценти, а истовреме ќе изврши намалување на каматните стапки на дел од орочените девизни штедни влогови, и тоа во евра од 0,01 до 0,20 проценти и кај другите валути од 0,10 до 1,30 проценти.

Овие одлуки на банката за зголемување на каматите на кредитите во денари и на штедните влогови следуваат по зголемувањето на основната каматна стапка на благајничките записи за 0,75 проценти, од страна на Народна банка.

Извор мета.мк

http://meta.mk/komertsijalna-banka-gi-zgolemi-kamatite-na-kreditite-i-na-denarskite-shtedni-vlogovi/

Сподели: