Меѓународна конференција „Унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата“

Сподели

Денеска во организација на РСБСП, во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје, ќе се одржи Третата
меѓународна конференција „Унапредување на безбедноста во сообраќајот на патиштата“.

Низ презентации на научно-стручни трудови и стручна литература, бројни реномирани домашни и странски експерти од областа на сообраќајот ќе разменат искуства и добри практики на теми кои гиопфаќаат безбедноста на сообраќајот и на учесниците во сообраќајот на патиштата, сообраќајното инженерство и проектирањето, интелигентните транспортни системи и новите технологии, сообраќајната политика и регулативите, националната и меѓународната соработка и многу други теми во функција на подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата.