Меморандум за обезбедување лични асистенти за учениците со посебни потреби во Гостивар

Сподели

 

Општина Гостивар и Хуманитарното здружение „Д-р Трајче Нешковски“ потпишаа Меморандум за соработка каде заедно ќе работат на обезбедување лични асистенти за децата со посебни потреби во општинските средни училишта.

Според меморандумот, предвидено е да се организираат консултации со експерти, трибини и средби, а за ангажман на идните асистенти здружението ќе финансира 30% од сумата што ќе му биде исплатена на асистентот, а општината е должна да покрие 70% за секој асистент за учебната 2023/2024 година.

Во продолжение ќе се обезбедат податоци за бројот на деца на кои им е потребен личен асистент и потоа ќе се распише јавен оглас за ангажман на лични асистенти.

Лицата со посебни потреби, како и обезбедувањето услови за оваа категорија, отсекогаш биле приоритет на општина Гостивар.