Вести Македонија Топ теми Ударни вести

НБРМ ја овозможи алатката „Споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги“

Сподели:

 

За првпат во историјата на нашата земја, граѓаните можат на брз и едноставен начин да направат споредба на надоместоците за платежните услуги кај банките преку веб –страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, преку користење на алатката „Споредба на надоместоците помеѓу давателите на платежните услуги “.

Зголемената транспарентност и споредливост на услугите се најзначајните придобивки и новини кои за граѓаните ги донесе Законот за платежни услуги и платни системи. Со обврската за примена на стандардизирани термини и опфат за најрепрезентативните, односно најчесто користените платежни услуги од страна на банките и нивно редовно доставување до Народната банка за објавување, ќе им се овозможи на граѓаните брзо и лесно да ги споредат понудите и надоместоците за услугите поврзани со платежните сметки. 

 

 

Во таа смисла истакнуваме дека Народната банка на својата веб страница ги објави податоците по поединечна банка за видот и висината на надоместоците што ги пресметуваат и наплаќаат за секоја од услугите што се определени како најрепрезентативни за потрошувачите.

Давателите на платежните услуги самостојно ги утврдуваат надоместоците  и се одговорни за точноста на доставените податоци за објавување од Народната банка. Со цел корисниците на платежни услуги да можат да располагаат со ажурни и соодветни информации, банките имаат обврска истите да ги ажурираат при секоја промена на надоместоците.  

Сподели: