Алтернатива Настани

ЊУЈОРК ВО СКОПЈЕ – изложба на слики и скулптури на Златко Бојковски

Сподели:

MDnjujorkvoskopjeizlozbi

Музеј на Град Скопје, 15 Јуни

Златко Бојковски

Роден 1958. Завршува правен факултет во 1983 година. Од 1988 година работи како адвокат во својата адвокатска канцеларија. Со уметност се занимава од студентските денови.

До сега има реализирано две самостојни изложби.

Добитник е на награда за уметност од КИЦ.

Има учествувано на поголем број на групни изложби на скулптури и слики.

Сподели: