Categories: Вести, Став

„Ни ваму ни таму“: Деликатните односи на Косово со Европската Унија – Бутринт Бериша

  Внатрешните политички случувања на ЕУ, доведоа до нејзина неспособносст да спроведе доследна и кохезивна политика кон Косово, а што се покажа во случајот на визната либерализација.…

Повеќе