Вести Македонија Топ теми Ударни вести

Владата го усвои планот за дигитализација во судството

  На седница на Владата усвоена е Информацијата со планирани активности за дигитализација во судството за 2021 година. Планот содржи активности кои ќе се одвиваат во повеќе фази, започнувајќи од измени на постоечката легислативна рамка, како основа за преземање процесни дејствија (е-маил и Е-достава) со учесниците во постапките, ИКТ алатки за судења на далечина или […]