Алтернатива Вести Македонија Настани Ударни вести

Наланџискиот занает во Македонија

  Налал, налам млада кад’на, А излези на налани, На налани шиклосани, Со мендери испослани; Ти дојдое Лазарици, Да и дарвиш Лазарици. („Зборник на Миладиновци“, 1861година, 592 песна)         Чаршијата, односно занаетчиите биле креатори на материјалната култура во градовите, а со тоа и на облеката. Нивното производство го отсликувало османлиското општество, така […]