Алтернатива Вести Македонија Настани

Изложба “Македонија низ традициите на секојдневието и празнувањето”

  Изложбата “Македонија низ традициите на секојдневието и празнувањето” од 2002 година, во авторство на Владимир Боцев и Јован Шурбаноски, дава генерална слика за состојбата на духовната култура на Македонците од средината на 20-от век.     Акцентот е ставен на најраширените обичаи поврзани со календарот кои во Македонија се врзани за Јулијанскиот календар: Коледе […]