Вести Македонија Ударни вести

Водата за пиење во Скопје е безбедна и микробиолошки исправна

  ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. Секторот за санитарна […]

Вести Македонија

Водата во Скопје е квалитетна и безбедна за пиење

  Според неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, водата во Скопје е квалитетна и безбедна за пиење. – Секторот за санитарна контрола во периодот од 15.08.2022 до 19.08.2022 зема 202 примероци за физичко-хемиска и 202 примероци за микробиолошка анализа на вода за […]

Вести Македонија Ударни вести

ЈП Водовод: Скопјани пијат безбедна и квалитетна вода

  За подобра информираност на граѓаните на град Скопје, ЈП Водовод и канализација – Скопје, го објави неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018. Секторот за санитарна контрола […]