Алтернатива Статуси

Колку од нас умеат да ги раскрилат своите крилја за да полетаат – Соња Р.Јовановски

    Колку од нас умеат да ги раскрилат своите крилја за да полетаат до местото каде што едно битие се обидува да ги исправи сите изместувања, несовршености…и колку од нас умеат сето доживеано и преживеано да го согледаат почнувајќи од кризата на човековото (наше) самоспознание …преку интуицијата и метафизичката теза за „креативната еволуција“, низ […]

Алтернатива Скопје Чита

Сега научив само мигот да го вреднувам – Соња Р. Јовановски

  Да можам целиот свој живот ќе истражувам за сите оние кои тргнале кон божествената креација и стварност, ќе пишувам подеднакво и за љубовта и за смртта, за сите оние кои се подготвени да се жртуваат во име на љубовта, за сродните души и (не)душите на малограѓаните, снобовите, оние кои се дават во „смрдеата на […]

Алтернатива Скопје Чита

А што и кој не менува нас? – Соња Р. Јовановски

  “Се обидувам да го спакувам минатото во најскапоценото ковчеџе на место кое што само јас ќе го знам и да го оживувам само во посебни моменти во сегашноста. Се почесто се соочувам дека во одредени ситуации сум истото дете од некогаш и тоа не ме зачудува…напротив, ме оживува и потсетува која сум… Посакувам да […]