Страници

ДОПИСНИК ОД МОСКВА

КОНКУРИРАВТЕ ЗА ДОПИСНИК ОД СТРАНСТВО?   -“Нова Македонија” имаше свои постојани дописници од сите југословенски републики: Белград, Загреб, Сараево, Титоград, а во странство од Атина, Софија и Москва. Мандатот за дописниците од странство траеше три години, со можност тој да биде продолжен за уште една година. Изборот на кандидатите го вршеше работничкиот совет по предлог […]

Страници

МНОГУМИНА НОВИНАРИ СО НОСТАЛГИЈА СЕ СЕЌАВААТ НА КАФЕАНАТА “БУКЕТ”?

НОВИНАРСКИ ХРОНОПИС ГЕОРГИ АЈАНОВСКИ   – Да се зборува за мојата новинарска генерација, а да не се спомене кафеаната “Букет” главното собиралиште на тогашната скопска боемштина, е исто како таа да не постоела. Беше тоа дрвена барака изградена по земјотресот, на плацот каде што подоцна се извиши новата висококатница на НИП “Нова Македонија”. Сета зачадена […]

Страници

Страници

НОВИНАРСКИ ХРОНОПИС ГЕОРГИ АЈАНОВСКИ ПРВИ ПОЧЕТОЦИ ПОЛОВИНА ВЕК СТЕ АКТИВНО ВО МАКЕДОНСКОТО НОВИНАРСТВО. ОБЈАВИВТЕ ИЛЈАДНИЦИ ТЕКСТОВИ (ИЗВЕШТАИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЈУА), А НИКОГАШ НЕ СТЕ СЕ ОБИДЕЛЕ ДА ИЗДАДЕТЕ КНИГА СО ДЕЛ ОД ТОА ТВОРЕШТВО? – Тоа е судбина на повеќето новинари. Тие цел работен век дневно следат настани од сите области на животот, критички опсервираат или […]