Листа на места за денешна теренска вакцинација

Сподели

 

Теренската вакцинација за денеска се одвива во следните населени места: 

 

Тетово – Жеровјане, Г.Седларце, Радиовце, Теново, Стенче, Волковија, Гургурница 

Гостивар – Србиново, Трново, Падалиште, Страјане 

Берово – Владимирово 

Струмица – Едрениково 

Кочани – Мородвис 

Кичево – Челопеци, Лисичани, Миокази, Речани, Орланци 

Македонски Брод – Локвица, Девич 

Велес –  Раштани, Бузалково 

Скопје – Д.Количани, Г.Количани, Пагаруша.