Алтернатива Настани

Нов едукативен и практичен прирачник за финансиска писменост од младите за младите

  Бројни истражувања покажуваат дека на младите им е потребна поголема финансиска писменост. Особено во кризни и турбулентни времиња, знаењата и вештините поврзани со финансиите се од клучна важност за нашето секојдневно живеење. Имено, финансиската писменост на возрасните кај нас изнесува 56% од максимумот што е значително пониско во споредба со возрасните од Европската Унија […]