Вести Став Ударни вести

Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница – Бојан Китановиќ

  Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. Често на овој начин знаеме да ја дефинираме заедницата. Но, колку сите овие локални чинители учествуваат во оваа „здруженост“ и напредок на локалната заедница? Италијанскиот писател и говорник Ернесто Сироли напишал: „Иднината на секоја заедница лежи во освојување […]