Алтернатива Скопје Чита

Песна за огледалото – ЈАРОСЛАВ САЈФЕРТ

Песна за огледалото Само ти пеј! За што? Пеј за што било, што во устата се собира. Почни веќе еднаш! Можеш за вечерта и светилката и за лепезата. А ако баш си запнал, пеј и за љубовта. На крај за смртта во моментот кога го пружа своето црно огледало. Почни веќе еднаш! Но, добога, не […]