Васко Попа – Доручек во велеградот

Сподели

Vasko-Popa-8_zpsdca37b80

Доручек во велеградот

Доручкувам во својот стан со роднина
Вук од зелениот Песок

Тој го лиже медот од голото сечиво
И ми ја открива
Блескавата азбука на своите заби

Вие овде се вртите без глава
Со нозете в џеб
И со рацете в кеса

Ве исечкале спратовите

Не знаете за таван
И за небото над себе
Немате под себе
Ни подрум ни земја

Вие сте овде балвани во воздух