Дома: Експедиција Долни Дисан (ВИДЕО)

Сподели

Територијата на Македонија е скриена ризница во која се наоѓаат палеонтолошки остатоци со светско значење. Некаде во сувите и песочни ридови на Долни Дисан кај Неготино, можеби се крие и тајната за еволутивното потеклото на целото човештво. Погледнете ја теренската авантура на тимот од Природно-научниот музеј на Македонија, додека слој по слој на почва ги откриваат тајните стари неколку милиони години.
 
 

 

Автор: Кирил Пржо

Режија: Ана Алексовска
Камера: Владимир Димоски, Костадин Пеливанов
Монтажа: Владимир Димоски, Борче Крстевски
2д анимација: Филип Велковски, според цртеж од Асен Игнатов

Теренски истражувачи: палеонтолошко одделение Природонаучен музеј на Македонија и палеонотолошко одделение Природонаучен музеј Софија.