Вести Македонија Ударни вести

ФРОДЕМ: Иванов и Владата да поднесат Резолуција до ОН за спорот со името

Сподели:

 

ПРЕДЛОГ од ФРОДЕМ и Проф Игор Јанев, до Претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија за поднесување Нацрт Резолуција до Генералното Собрание на ОН.

Почитуван Претседателе на Република Македонија, г-дин Ѓорѓе Иванов, почитуван Претседател на Владата на Република Македонија, г-дин Зоран Заев, почитувани министри во Владата на Република Македонија. Соочени со сé поголемиот притисок за промена на нашето уставо име, како и непринципелните и навредливи ставови и предлози кои доаѓаат од претставници на парламентарните политички партии во Република Грција, јавно се обраќаме до Вас со замолница да ја поднесете подготвената Нацт Резолуција од наша страна, до Генералното Собрание на ОН. Повеќе сме од сигурни дека наведените аргументи и факти се на наша страна и дека членките на Генералното Собрание на ОН ќе ја донесат вистинската одлука во интерес на правдата и вистината.

ФРОДЕМ – Фронт за Демократска Македонија и проф Игор Јанев

 

 

НАЦРТ  РЕЗОЛУЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Генерално собрание,

Имајќи предвид дека “Поранешната Југословенска Република Македонија”, која е примена во членството на Обединетите нации во 1993 година, со Резолуцијата 47/225, по препорака на Резолуцијата 817 (1993) на Советот за безбедност, до денес е признаена од страна на огромно мнозинство од членовите на Обединетите нации со нашето уставно име и дека преговорите со Република Грција во врска со името на држава не дадоа никаков резултат,
          Имајќи ги предвид членовите 2 (особено пара. 1, 4, 7) и 4 (1) од Повелбата на ОН,
          Земајќи ги предвид и резолуциите на Генералното собрание 113 / II од 1947 и 197 / III од 1948 година, а особено Советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата доставено на 28 мај 1948 година, во врска со неприфатливоста на предусловите за членство надвор од опсегот од исцрпните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации,

Потврдувајќи дека секоја држава природно има вродено право на име и тоа дека определување на имињата на државата претставува предмет на нивната суверена домашна јурисдикција,
           Потврдувајќи исто така дека имињата на државата како правен идентитет на меѓународните субјекти се суштински елемент на нивната правна личност и нивната државност,
          За да се реши долготрајниот невообичаен и неприфатлив членски статус на една членката на Обединетите нации, прашањето кое потекнува од необичните резолуции за прием во ОН со кои се утврдуваат предуслови надвор од опфатот на сеопфатните услови од член 4 (1) од Повелбата на Обединетите нации, а исто така и со цел да се заштити поредок на Обединетите нации, а особено правното претставување во системот на Обединетите нации,

Донесе одлука да го продолжи членството на државата, привремено реферирана како “Поранешна Југословенска Република Македонија”, под нејзиното официјално уставно име Република Македонија.

Сподели: