Изјави

ИЗЈАВИ: ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ

Сподели:

Jove-Kekenovski-1200x630

КОНТРАШ
Досега успеа да не подели на:
атички – и на словени,
студентски пленум – студентски контрапленум,
професорски пленум – професорски контрапленум,
уметници – контрауметници,
протестанти – контрапротестанти,
а сега на ред дојде и поделбата на:
ВОЛОНТЕРИ – КОНТРАВОЛОНТЕРИ

ШТО СТАНА СО ОСНОВНАТА ЗАЛОЖБА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО?

 

Сподели: